Wat wij doen voor bedrijven?
Wat maakt mijn medewerkers gelukkiger? Hoe trek ik talent aan? Hoe behoud ik talent? En hoe zorg ik ervoor dat mijn organisatie toekomstbestendig is? Your Next Move richt zich naast het aanbieden van training en coaching voor individuen ook op het bevorderen van werkgeluk in teams en organisaties.

Werk krijgt steeds meer een andere betekenis. Wat een ieder daaruit wil halen is steeds diverser en persoonlijker. Young professionals willen impact maken, daarbij willen ze vrijheid, zingeving en een fijne werkomgeving. Maar wat willen ze nog meer? En hoe kan je in jouw organisatie ervoor zorgen dat je hierin voorziet? Wij helpen deze vraagstukken op te helderen en werkgeluk te optimaliseren binnen jouw bedrijf of organisatie.

Young professional coaching
Een coachingtraject biedt een veilige plaats om ideeën en problemen te onderzoeken, oplossingen te vinden en realistische uitvoeringsstrategieën te formuleren. Dit zorgt ervoor dat organisatie & individu beter kunnen presteren en er meer rust en geluk wordt ervaren op de werkvloer.

Wat biedt coaching voor medewerker en organisatie:

  • Voorkom stress, burn-out en bore-out.
  • Nieuwe en verhelderende perspectieven op uitdagingen en mogelijkheden.
  • Verbeterde manieren van denken en beslissen.
  • Verbeterd samenwerken en effectiviteit.
  • Meer zelfvertrouwen om de ambities daadwerkelijk waar te maken.
Let's meet up!

Interventie op maat
Hoe zorg je voor meer werkgeluk binnen je organisatie? Hoe bevorder je mobiliteit of zorg je juist dat je medewerkers behoud. Om die vragen te beantwoorden, kunnen we aan de slag we aan de slag met een organisatieanalyse. De organisatieanalyse heeft als doel om sterktes en ontwikkelpunten van de organisatie of team in kaart te brengen om deze vervolgens te optimaliseren met een interventie op maat.

Let's meet up!

Bedrijfsscan: We beginnen met een bedrijfsscan die de huidige stand van zaken in kaart brengt. We kijken hierbij naar aspecten zoals o.a. samenwerking, werkplezier,  autonomie, zingeving en organisatie. Dit doen we op basis van een survey, HR- analytics, en gesprekken met medewerkers. Structuren, systemen & patronen die onder andere medewerkerstevredenheid & bedrijfsdoelstellingen in de weg staan, worden zo duidelijk in kaart gebracht. Voordat we beginnen met een pilot voeren we een nulmeting uit. We kijken hoe de medewerkerstevredenheid er op dat moment uitziet.

De pilot: Met het team beginnen we eerst kleinschalig met een pilot. Your Next Move organiseert afhankelijk van de behoefte workshops, advies, implementatiebegeleiding en coaching op zowel team- als individueel niveau. Op deze manier zorgen we ervoor dat gewenste resultaten bereikt worden een duurzaam worden geïmplementeerd.

EVALUATIE: Na afronding van het experiment volgt de evaluatie. Wanneer de pilot geslaagd is kunnen we kijken of we het project verder kunnen uitrollen. Indien gewenst biedt Your Next Move advies aan om deze nieuwe werkwijze in jullie organisatie verder uit te rollen in andere teams.

Talenten behouden en benutten
Wij willen onze jongere medewerkers behouden en hun talenten maximaal benutten.
Mijn medewerkers gelukkig
Wij weten niet precies wat onze jonge medewerkers willen en wat wij kunnen veranderen om te voorzien in deze behoeften.
Talenten aantrekken
Wij willen aantrekkelijker worden voor millenials en een diverser personeelsbestand.
Samenwerking bevorderen
Wij willen de kloof tussen verschillende generaties verkleinen en de samenwerking onderling verbeteren.

Nieuwsbrief & updates
Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwe trainingen & workshops.